Baineann an suíomh seo úsáid as fianáin chun do thaithí brabhsála a fheabhsú. Cliceáil ar an gcnaipe GLAS chun aontú.
This site uses cookies to enhance your browsing experience. Please click the GREEN button to agree.

gaeilge iorrais erris mayo


Ráiteas Misin / Mission Statement - Gaeilge Iorrais

  •  Eolas a bhailiú agus a scaipeadh chun dul i bhfeidhm ar na pobail sna paróistí éagsúla i Maigh Eo Thuaidh ar bhonn dearfach maidir leis an nGaeilge agus na deiseanna atá againn faoi Acht na Gaeltachta 2012.
  •  Gaeltacht Mhaigh Eo Thuaidh a chothú agus a fhorbairt, an Ghaeilge a choinneáil beo sa limistéar agus ár stádas Gaeltachta a choinneáil.