Baineann an suíomh seo úsáid as fianáin chun do thaithí brabhsála a fheabhsú. Cliceáil ar an gcnaipe DUBH chun aontú.
This site uses cookies to enhance your browsing experience. Please click the BLACK button to agree.

gaeilge iorrais

Tá an Plean Teanga Seacht mBliana (2018-2024) do Limistéar Mhaigh Eo Thuaidh (Ní Dhúda, 2018) ceadaithe anois. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le chuile dhuine a ghlac páirt sa phróiseas go dtí seo agus a chuidigh linn an plean a chur le chéile. Is féidir cóip den Phlean Teanga a íoslódáil anseo.

 

The Seven Year Language Plan for North Mayo Gaeltacht (2018-2024) has been approved. We would like to thank everyone who helped and took part in this process to date. 

A copy of our Language Plan can be downloaded HERE