Baineann an suíomh seo úsáid as fianáin chun do thaithí brabhsála a fheabhsú. Cliceáil ar an gcnaipe DUBH chun aontú.
This site uses cookies to enhance your browsing experience. Please click the BLACK button to agree.

gaeilge iorrais

2019: Clár 'Imeachtaí trí Ghaeilge do Theaghlaigh' / Activities as Gaeilge for Families 2019

Cóip de chlár na n-imeachtaí anseo.

 

2019: Clár na Ranganna Gaeilge / Irish Classes 2019

Cóip de chlár na Ranganna Gaeilge 2019 anseo.

 

2019: Úsáid Í & Mairfidh Sí / Use it or Lose it

Cóip de bhileog eolais 2019 anseo.

 

2017: Taighde don Phlean Teanga / Research for our Language Plan

Cóip de bhileog eolais 2017 anseo.

Cóip de phóstaer 2017 anseo.

Cóip de shuirbhé pobail 2017 anseo.