gaeilge iorrais

2024: Lá Mhaigh Eo i gcomhar le hOifig na Gaeilge, Comhairle Contae Mhaigh Eo

Póstaer anseo. 

 

2024: Comórtas Díospóireachta Uí Chonaire 

Físeán anseo.

Breis eolais sa phreasráiteas anseo.

 

2024: Seachtain na Gaeilge

Físeán anseo.

 

2024: Súil Siar 2023 - Blaisín de Bhuaicphointí 2023

Físeán anseo. 

 

2024: Nuachtlitir Ghaeilge Iorrais

Eagrán 18 (Aibreán 2024) anseo. 

Eagrán 17 (Márta 2024) anseo. 

 

2023: Ranganna Gaeilge i nGaeltacht Iorrais (Fómhar 2023)

Póstaer anseo. 

 

2023: Imeachtaí do Dhaoine Fásta

Rámhaíocht i Rinn Rua - póstaer anseo

Siúlóid i nGaoth Sáile - póstaer anseo.

'Pop Up sa Ghaeltacht' - póstaer anseo

Siúlóid Chlann Lir - póstaer anseo. 

Comhrá Gaeilge @ Comhaltas - póstaer anseo. 

 

Oíche Shóisialta & Tráth na gCeist le Turas Siar - póstaer anseo.

Grianghraf anseo.  

 

Oíche Shóisialta i gCeathrú Thaidhg - póstaer anseo. 

Oíche Shoisialta i nDumha Thuama - póstaer anseo. 

Oíche Shóisialta le Turas Siar - póstaer anseo.

Oíche Shóisialta i nGleann na Muaidhe - póstaer anseo.

Oíche Shóisialta in Áras Inis Gluaire - póstaer anseo. 

 

2023: Fleadhanna 

Breis eolais sa phreasráiteas anseo.

Físéan anseo.

  

2023: Ard-Fheis na n-Óg

Físeán anseo. 

 

2023: Ranganna Jiveála do Dhéagóirí

Póstaer anseo.

 

2023: Teacht le Chéile na Scoileanna Gaeltachta

Físeán anseo.

 

2023: Ciste an Phobail

Póstaer anseo.

Foirm iarratais anseo. 

 

2023: Raidió na Gaeltachta

Agallamh Laoise (21.03.23) ag labhairt faoi Club UISCE & srl anseo.

 

2023: Club UISCE 

Breis eolais sa phreasráiteas anseo. 

Póstaer anseo.

Clárú anseo.

Físeán #1 anseo.

Físeán #2 anseo.

Físeán #3 anseo. 

Físeán #4 anseo. 

Físeán #5 anseo. 

Físeán #6 anseo.

Físeán #7 anseo. 

Físeán na bpáistí #1 anseo. 

Físeán na bpáistí #2 anseo. 

 

2023: Seachtain na Gaeilge 

Póstaer anseo.

Físeán anseo.

 

2023: Comórtas Díospóireachta Uí Chonaire

Breis eolais sa phreasráiteas anseo.

Póstaer anseo.

Físeán anseo. 

 

2023: Ceardlann na n-Óg

Breis eolais sa phreasráiteas anseo.

Póstaer anseo. 

Físeán anseo. 

Clárú anseo. 

 

2023: Clár sa Charr le Midwest Radio

Cóip den phreasráiteas anseo.

Agallamh Laoise le Tommy Marren (25.01.2023) ag labhairt faoin gclár nua seo anseo.

Podchraoladh den chlár le fáil anseo.

Bileoga oibre faoin gclár le fáil anseo.

Cainteoirí #1 - grianghraif anseo.

Cainteoirí #2 - grianghraif anseo.

Cainteoirí #3 - grianghraif anseo.

Cainteoirí #4 - grianghraif anseo. 

Cainteoirí #5 - grianghraif anseo. 

  

2023: Imeachtaí

Ranganna Gaeilge i nGaeltacht Iorrais 2023 - póstaer anseo.

Ceol & Spraoi do Thuistí agus Leanaí - póstaer anseo.

Ceol & Spraoi do Thuistí agus Leanaí - físeán anseo. 

Ranganna Céilí & Rince Seit - póstaer anseo.

 

2023: Imeachtaí i gComhar le Tuismitheoirí na Gaeltachta

An Cinema Gaelach 27.01.23 - póstaer anseo.

Siamsán - Scéal & Ealaín (Eachléim) 28.01.23 - póstaer anseo.

 

2023: Nuachtlitir Ghaeilge Iorrais

Eagrán 16 (Samhain) anseo. 

Eagrán 15 (Meán Fómhair) anseo. 

Eagrán 14 (Lúnasa) anseo. 

Eagrán 13 (Iúil) anseo. 

Eagrán 12 (Meitheamh) anseo. 

Eagrán 11 (Bealtaine) anseo. 

Eagrán 10 (Márta & Aibreán) anseo. 

Eagrán 9 (Feabhra) anseo. 

Eagrán 8 (Eanáir) anseo.

 

2023: Súil Siar ar Bhuaicphointí i 2022 / Highlights from 2022

Cóip den fhíseán anseo.

Cóip den phreasráiteas anseo.

 

2022: Imeachtaí

Ranganna Gaeilge i nGaeltacht Iorrais 2022 - póstaer anseo.

Ceol & Spraoi do Thuistí agus Leanaí - póstaer anseo.

Ranganna Céilí & Rince Seit - póstaer anseo.

Blitz Peile do bhunscoileanna Gaeltachta i Maigh Eo - físeán anseo.

 

2022: Imeachtaí i gComhar le Tuismitheoirí na Gaeltachta

An Pota Stóir (Nollaig 2022) - póstaer anseo.

Teagascóirí á lorg ag Tuismitheoirí na Gaeltachta - póstaer anseo.

An Cinema Gaelach 18.11.22 - póstaer anseo.

Siamsán - Bácáil le Máire Bríd 19.11.22 - póstaer anseo.

 

2022: Nuachtlitir Ghaeilge Iorrais

Eagrán 7 (Nollaig) anseo.

Eagrán 6 (Samhain) anseo.

Eagrán 5 (Deireadh Fómhair) anseo.

 

2022: An Dioplóma sa Ghaeilge

Breis eolais ón Ollscoil anseo.

Achoimre ón oíche eolais anseo.

 

2022: Club UISCE

Breis eolais anseo.

Físeán #1 - Meán Fómhair 2022 anseo.

Físeán #2 - Deireadh Fómhair 2022 anseo.

Físeán #3 - Deireadh Fómhair 2022 anseo.

 

2022: Cúrsa Ceannireachta @ Coláiste UISCE

Breis eolais faoi scoláireachtaí ó Ghaeilge Iorrais anseo.

Breis eolais faoin scoláireacht le freastal ar chúrsa oiliúna in UISCE anseo.  

 

2021: Gradam an Chathaoirligh @ Comhairle Contae Mhaigh Eo

Bronnadh duais ar Ghaeilge Iorrais sa rannóg 'Caomhnú & Cothú na Gaeilge sa Ghaeltacht' - grianghraf anseo.

Físeán den ainmniúchán le fáil anseo.  

 

2021: Feachtas ar líne #SeoÍAnGhaeltacht

Breis eolais anseo.

Póstaer anseo.

Póstaer - mála féiríní - anseo.

Iarratas - físeán le Ciara Catháin Ní Mhoráin anseo.

 

2021: Club UISCE

Breis eolais anseo.

Físeán #1 anseo.

Físeán #2 anseo.

Físeán - Meitheamh 2021 anseo.

Campa - Gaeilge Iorrais @ Coláiste UISCE - eolas le fáil anseo.

 

2021: Folúntas Poist le Gaeilge Iorrais

Breis eolais anseo.

 

2021: 'Beatha Teanga'  - Gaeloideachas

Físeán 1: Cur in aithne - Laoise Ní Dhúda - anseo.  

Físeán 2: Pobal na Gaeilge lasmuigh de gheataí na scoile - anseo.  

Físeán 3: Seirbhísí seachtracha sa scoil - anseo.  

 

2021: Rith Shin Sheáin

Cóip de phlean traenála A anseo.

Cóip de phlean traenála B anseo.

Breis eolais anseo.

Torthaí anseo.

Físeán de Ghrianghraif anseo.  

 

2021: Comórtas Reatha na Gaeltachta

Cóip den phóstaer anseo.

Breis eolais anseo.

Físeán de Ghrianghraif #1 anseo.  

Físeán de Ghrianghraif #2 anseo.  

Físeán de Ghrianghraif #3 anseo.  

Físeán de Ghrianghraif #4 anseo.  

Físeán de Ghrianghraif #5 anseo.  

PR le dul chun cinn (seachtain 2) anseo.

 

2021: Nuachtlitir Ghaeilge Iorrais

Eagrán 4 (Iúil) anseo.

Eagrán 3 (Bealtaine) anseo.

Eagrán 2 (Aibreán) anseo.

Eagrán 1 (Márta) anseo.

Cláraigh d'ár liosta teagmhála anseo.

 

2021: An Ghaeltacht faoi Bhláth

Cóip den phóstaer anseo.

Físeáin: anseo 

Clárú: anseo

 

2020: Feachtas 'Stuif na Nollag' #CeannaighSaGhaeltacht

Cóip den phóstaer anseo.

Físeán - siopa Lúnasa anseo.

Físeán - Teach Greannaí anseo.

Físeán - siopa UISCE anseo.

 

2020: Maratón na bPáistí

Cóip den phóstaer anseo.

Cóip den fhíseán anseo.

 

2020: Clár Imeachtaí don Óige 

Cóip den phóstaer anseo.

 

2020: Maratón na dTeaghlach

Cóip den phóstaer anseo.

Blaisín de na grianghraif ón nGaeltacht seo anseo.

 

2020: Feachtas #seoíanGhaeltacht

Blaisín de na grianghraif ón nGaeltacht seo anseo.

 

2020: Comórtas Reatha na Gaeltachta

Cóip den phóstaer anseo.

Póstaer don Rás 5k anseo.

Físeán de Ghrianghraif #1 anseo.  

Físeán de Ghrianghraif #2 anseo.  

Físeán de Ghrianghraif #3 anseo.

Físeán de Ghrianghraif #4 anseo

 

2020: Lá Mhaigh Eo

Teachtaireacht ón oifigeach pleanála teanga anseo.  

 

2020: Comórtas Físeáin 'Tá Gaeilge agam' 

Cóip den phóstaer anseo.

Cóip den fhíseán anseo.

 

2020: Clár 'Imeachtaí trí Ghaeilge do Theaghlaigh' / Activities as Gaeilge for Families 2020

Cóip de chlár na n-imeachtaí anseo.

 

2020: Físeán 'Buaicphointí 2019' / Highlights from 2019

Cóip den fhíseán anseo.

Físeán 'Súil Siar ar 2019' anseo.

 

2019: Clár 'Imeachtaí trí Ghaeilge do Theaghlaigh' / Activities as Gaeilge for Families 2019

Cóip de chlár na n-imeachtaí anseo.

Cóip den fhíseán anseo.

 

2019: Clár na Ranganna Gaeilge / Irish Classes 2019

Cóip de chlár na Ranganna Gaeilge 2019 anseo.

 

2019: Úsáid Í & Mairfidh Sí / Use it or Lose it

Cóip de bhileog eolais 2019 anseo.

2020 -  Físeán #1 anseo.

Físeán #2 anseo.

Físeán #3 anseo.

Físeán #4 anseo.

 

2017: Taighde don Phlean Teanga / Research for our Language Plan

Cóip de bhileog eolais 2017 anseo.

Cóip de phóstaer 2017 anseo.

Cóip de shuirbhé pobail 2017 anseo.